Beplantning

  • Alt i beplantning.
  • Hække.
  • Buske.
  • Bunddække.
  • Træer.
  • Roser.
  • Prydgræsser.
  • Tilplantning af krukker.
  • Frugt - og krydderurtehaver.
  •  Specialbede. (surbund - stenbed - sumpbed - tørkebed - skygge/skovbed - japansk inspireret - romantisk - partierre - sansehaver etc.)
Passiflora.
Surbundsbed med kampestenskant.
Humle.